Nieuwste vacatures


  Alle vacatures

  Solliciteren

  Jobalert


  Volg ons op de Sociale Media

             

  Privacyverklaring sollicitanten

  Bronkhorst High-Tech B.V. en gelieerde ondernemingen (verder te noemen Bronkhorst High-Tech B.V.) hechten er grote waarde aan dat de verwerking van jouw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Door het invullen van het sollicitatieformulier op www.werkenbijbronkhorst.nl/vacatures/ of door het solliciteren per e-mail via sollicitaties@bronkhorst.com, ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Bronkhorst High-Tech B.V. en dat deze worden opgenomen in onze database.

  Doel en behandeling van de persoonsgegevens

  Bronkhorst High-Tech B.V. verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) door middel van het sollicitatieformulier, CV’s, persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De persoonsgegevens die worden opgeslagen zijn persoonlijke gegevens, opleidingsinformatie en arbeidsgeschiedenis.

  Wij ontvangen en bewaren alle persoonsgegevens die jij vrijwillig aan ons doorgeeft bij het gebruik maken van onze website via ons sollicitatieformulier en/of ons per e-mail stuurt. Jij bent natuurlijk niet verplicht tot het verstrekken van deze informatie, welke wij jou vragen. Het niet voorzien van bepaalde gegevens kan van invloed zijn op ons vermogen om jouw sollicitatie in behandeling te nemen of te kunnen beoordelen. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 1) het invullen van onze actuele en toekomstige personeelsbehoeftes binnen Bronkhorst High-Tech B.V, 2) het beantwoorden van jouw vragen en verzoeken en 3) het verbeteren en personaliseren van onze communicatie met jou.
  Alle persoonsgegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Bronkhorst High-Tech B.V. Wij zullen de informatie niet verkopen, distribueren en/of aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wel behouden wij ons het recht voor om jouw persoonsgegevens te delen met gelieerde dochterondernemingen.

  Wij maken gebruik van externe diensten voor de opslag van (delen van) onze personeelsadministratie, waar jouw persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Jouw persoonsgegevens worden om die reden aan onze providers van deze diensten verstrekt. Voor de afhandeling van sollicitaties maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden (https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/you-own-your-data).

  Cookies

  Deze website gebruikt "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar jou zijn verzonden en worden tijdelijk opgeslagen door de browser op jouw computer. Er zijn twee soorten cookies die op deze website worden gebruikt:

  • Cookies die het functioneren van deze website mogelijk maken;
  • Cookies die het mogelijk maken voor ons om anonieme gegevens te verzamelen en te analyseren over het gedrag van de bezoekers op de website;
  • Deze typen cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden: analyseren bezoekers gedrag en kunnen verbeteren van de inhoud en functionaliteit van de website.

  Domain Cookie name Purpose Additional information
  https://www.werkenbijbronkhorst.nl PHPSESSID This cookie is used for managing user sessions on the website. https://en.wikipedia.org/wiki/Session_ID
  https://www.werkenbijbronkhorst.nl __cfduid Cloudflare assures we have a secure site and redirects all http traffic to secure https traffic. https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do-
  https://www.werkenbijbronkhorst.nl _ga, _gid, _gat Google Analytics is used to track anonymous visitors on our website for improvement of the useability. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
  https://www.werkenbijbronkhorst.nl _hjIncludedInSample This cookie checks if an anonymous visitor will be tracked to improve the user experience on our website. https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
  https://www.werkenbijbronkhorst.nl cc_cookie_accept To register your acceptance of cookies on the site.  
  https://www.werkenbijbronkhorst.nl cc_cookie_decline To register you decline of cookies on the site.  
  https://www.werkenbijbronkhorst.nl _gat_gtag_ Used for Google Tag Manager.  

  Via onze website is er ook een cookie geplaatst van Google (zie https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=nl) en Hotjar (zie https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy en (https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment), als onderdeel van hun analytics diensten. We gebruiken deze diensten om te volgen en te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Google en Hotjar kunnen deze informatie verstrekken aan derden indien zij hiertoe wettelijk verplicht zijn, of indien derden de informatie namens Google of Hotjar verwerken.

  De gegevens die zijn verzameld door Google en Hotjar zijn geanonimiseerd waar mogelijk. De gegevens die worden verzameld via deze cookies worden niet gebruikt voor de identificatie van individuele personen of profielen van bezoekers van onze website en mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven vermeld en niet worden overgedragen of ter beschikking gesteld aan andere partijen.

  Bewaartermijn

  Sollicitanten geven toestemming om de persoonsgegevens tijdens de wervings- en selectieprocedure te bewaren. Uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure worden jouw persoonsgegevens verwijderd. Indien gewenst vragen wij je om toestemming te geven om de persoonsgegevens voor een periode van maximaal één jaar te bewaren voor andere lopende en/of toekomstige interessante vacatures binnen Bronkhorst High-Tech B.V. Als deze periode is verstreken, worden jouw persoonsgegevens uit het systeem van Bronkhorst High-Tech B.V. verwijderd. Op jouw verzoek verwijderen we jouw persoonsgegevens per direct uit onze database. Dien in dat geval een schriftelijk verzoek in per e-mail via sollicitaties@bronkhorst.com.

  Beveiliging

  Wij hebben alle redelijk mogelijke maatregelen genomen ter bescherming van jouw persoonsgegevens. We kunnen echter niet garanderen dat deze informatie permanent beveiligd blijft. Er is altijd een mogelijkheid dat persoonsgegevens verloren kunnen gaan als gevolg van technische problemen of uit onze databases worden gestolen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel verlies, diefstal of voor elke andere onverwachte veiligheidsbreuken.

  Blijf op de hoogte

  Bronkhorst High-Tech B.V. behoudt zich het recht voor om, op basis van de meest recente wet- en regelgeving, wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je daarom om de privacyverklaring voor sollicitanten regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

  Jouw rechten

  Je hebt het recht om ons te vragen om je eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kun je ons ook verzoeken om aanvulling van je persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb je het recht om te vragen om je persoonsgegevens te wissen of het gebruik van je persoonsgegevens te beperken. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kun je ons verzoeken om je persoonsgegevens te verkrijgen of de gegevens over te dragen aan een ander. Om je rechten te kunnen uitoefenen kun je je wenden tot: Robert Tiessink, Nijverheidsstraat 1a, 7261 AK, Ruurlo, the Nederland, +31 573 458800, [email protected]. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens kun je uiteraard contact met ons opnemen.

  Bronkhorst High-Tech BV
  Nijverheidsstraat 1A
  7261 AK Ruurlo
  Nederland
  Tel.: +31 318 551280
  E-mail: sollicitaties@bronkhorst.nl
  Internet: http://www.bronkhorst.nl

  Privacyverklaring gepubliceerd op 24 mei 2018